Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014

Λόγος πριν τη μάχη

“Ανδρες Ρωμαίοι, στώμεν ακλινώς και εδραίως. 
Στώμεν ανδρικώς και γενναίως”

“Παλικάρια Ρωμιοί, σταθείτε γερά και ασάλευτοι.
Σταθείτε αντρίκια και γενναία.
Να δείξουμε στους εχθρούς μπράτσο και δύναμη.
Να τους δείξουμε πως τα βάζουν με καλύτερούς τους.
Παρατάσσονται απέναντί μας για να χτυπηθούν, όχι για να χτυπήσουν.
Δεν είναι πέτρινοι ή χάλκινοι να μην τραυματίζονται.
Δεν είναι από σίδερο το σώμα τους να μην κουράζεται και να μη νυστάζει” 

"...Δείξωμεν εχθροίς βραχίονα και ισχύν. Δείξωμεν ως προς κρείσσονας την ορμήν έχουσιν, ως προς τους βάλλειν μάλλον ή βάλλοντας παρατάττονται. μη γαρ λίθος φύσις αυτοίς ή χαλκός, ως μη τραύματα δέχεσθαι. Μη γαρ εκ σιδήρου το σώμα ως μη το κόπω εκλύεσθαι και αποναρκάν”

Λόγος που περιλαμβάνεται στον "Κατά παραδρομήν πόλεμο", ως πρότυπο για έναν στρατηγό που θέλει να ενθαρρύνει τους άντρες του πριν τη μάχη 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου