Τετάρτη, 28 Μαΐου 2014

Αλωση. Ο "Μεχμέτης Αμουρατέω" στρατοπεδεύει μπρος στην ΠόληΤου δε επιγινομένου θέρους 
άμα ήρι ευθύς καθισταμένω 
εστρατεύετο ο Μεχμέτης ο Αμουρατέω 
επί την Βυζαντίου πόλιν 
και πρότερον μεν ευθύς διανοούμενος, 
επεί τε ετετείχιστο αυτώ την εν τη Προποντίδι 
Λαιμοκοπίην καλουμένην πόλιν.

Φτάνοντας το καλοκαίρι και ενώ η άνοιξη είχε πια μπει για τα καλά, εκστράτευσε ο Μεχμέτης του Αμουράτ εναντίον της πόλης του Βυζαντίου. Επειδή το είχε σχεδιάσει από πριν, αμέσως οχύρωσε την πόλη στην Προποντίδα που την λένε Λαιμοκοπία.

Και χειμώνος το τήδε ευθύς έτι επηρτημένου 
περιαγγέλλων απανταχή της τε Ασίας και Ευρώπης 
ες την πάραλον ναυπηγείσθαι, 
πλοίά τε και τριήρεις παρεσκευάζετο, 
τηλεβόλους ποιούμενος μεγίστους 
δη ων ημείς ες εκείνον ίσμεν τον χρόνον άλλη πη γεγονέναι.

Και ενώ έρχοταν ο χειμώνας παράγγειλε σε όλη την Ευρώπη και την Ασία να ναυπηγηθούν στις ακτές πλοία (ιστιοφόρα) και τριήρεις (γαλέρες με κουπιά) και έφτιαξε τηλεβόλα που σαν αυτά εμείς δεν είχαμε ματαδεί.

Ως δε εδόκει αυτώ ήδη ώρα είναι εξελαύνειν,
 έπεμπεν μεν πρώτα τον της Ευρώπης στρατηγόν Σαρατζίαν
 παραλαβόντα τον τε της Ευρώπης στρατόν 
τους τε τηλεβόλους άγειν εις Βυζάντιον,
 άλλας τε μηχανάς και δη τηλεβόλον μέγαν. 

Και όταν του φάνηκε πως έφτασε η ώρα να επιτεθεί, έστειλε αρχικά τον Στρατηγο των Ευρωπαϊκών στρατευμάτων, τον Σαρατζία, με τον στρατό της Ευρώπης, να μεταφέρει τα τηλεβόλα στο Βυζάντιο (=Κωνσταντινούπολη, το αρχαίο της όνομα) και τα άλλα πολιορκητικά μηχανήματα και ειδικά το μεγάλο κανόνι.

είναι δε τούτον το τηλεβόλον ως ζεύγη βοών έλκειν 
εβδομήκοντα και άνδρας ες δισχιλίους.

Γι αυτό το κανόνι χρειάζοταν εβδομήντα ζευγάρια βόδια και δυο χιλιάδες άντρες για να το μετακινήσουν.

Αφικόμενος μεν ούτον και πρότερον τους εν τη Βυζαντίου χώραν πύργους, 
ες ους διεσώζοντο οι περί τα έργα αγροίκοι άνδρες, 
τους μεν εξεπολιόρκησε λιμώ, 
τους δε και ελών κατά κράτος 
τους άνδρας απαγαγών κατέσφαξε.

Φτάνοντας λοιπόν αυτός αρχικά στους πύργους που φύλαγαν την ευρύτερη περιοχή της Κωνσταντινούπολης, όπου είχαν μπει για να σωθούν οι αγρότες, άλλους τους πολιόρκησε και τους πήρε με την πείνα, και άλλους τους πήρε με έφοδο, και πιάνοντας όσους ήταν μέσα, τους κατάσφαξε.

Και τότε δη επιών, επέδραμε την Βυζαντίου χώραν.

Και προχωρώντας έφτασε μπροστά στην Κωνσταντινούπολη.

Ού πολλώ δε ύστερον επελαύνων και αυτός ο βασιλεύς 
εστρατοπεδεύετο από θαλάττης εις θάλατταν.

Οχι πολύ μετά, έφτασε και ο Βασιλιάς (Ο Σουλτάνος) και το στρατόπεδό του έπιασε από τη μια ακτή στην άλλη.

Και τον μεν επί δεξιά χώρον του βασιλέως 
ες τας χρυσέας καλουμένας πύλας 
εστρατοπεδεύετο το της Ασίας άπαν στράτευμα, 
ες δε το ευώνυμον χωρίον κατά την ξυλίνην καλουμένην πύλην ο της Ευρώπης στρατός.

Και στα δεξιά του βασιλιά, όπου ήταν οι αποκαλούμενες Χρυσές Πύλες στρατοπέδευε όλο το ασιατικό στράτευμα, και στην αριστερή μεριά εκεί που είναι η αποκαλούμενη Ξύλινη Πύλη, ο στρατός της Ευρώπης.

Εν μέσω δ' αυτός ίδρυτο βασιλεύς...

Και στη μέση τους εγκαταστάθηκε ο ίδιος ο Βασιλιάς...

Λαόνικος Χαλκοκονδύλης

"τας χρυσέας καλουμένας πύλας"

Είχαν πάψει να είναι χρυσές... μόνο το όνομα τους έμεινε... 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου