Σάββατο, 19 Απριλίου 2014

"ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ"; ΙΔΟΥ:

Οι γονείς και η οικογένεια του Διγενή.
Έργο Δημήτρη Σκουρτέλη.

«…μετά 6οο περίπου έτη, ήτοι, 
περί τα τέλη του 18ου αιώνος, τα Ακριτικά κείμενα είχον τοσούτον παραμεληθεί, ώστε κατάντησαν άγνωστα και εις τους λογίους ακόμη. 
Αυτός δε ο Κοραής, ο πρώτος εκδότης των Πτωχοπροδρομικών ποιημάτων, εις τα ερμηνευτικά του σχόλια, προκειμένου περί του Ακρίτου, ομολογεί άγνοιαν ως προς την ετυμολογίαν της λέξεως 
/…/ 
Αλλ’ ενώ οι λόγιοι είχον εντελώς σχεδόν λησμονήσει τα κείμενα του Έπους, 
ο λαός εις τα διάφορα μέρη της Ελλάδος 
και πανταχού όπου ωμιλείτο η Ελληνική γλώσσα, 
δεν έπαυσε να ψάλλη άσματα αναφερόμενα εις τους ακριτικούς ήρωας και εις τον θρύλον του Διγενή.»

ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΛΟΝΑΡΟΣ 


Βάρδα μην σας ξεφύγει κανένα κιονόκρανο, και μην ξεχάσετε καμιά αράδα του Μοντεσκιέ και του Ρουσώ, λεβέντες, και χαθούν οι βάσεις του Δυτικού Πολιτισμού...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου